UTC letni i zimowy
Takie czasy...

Dwa razy do roku na nasze łamy powraca informacja o: "przestawianiu zegarków". Krótkofalowców, posługujących się czasem uniwersalnym UTC, przesuwanie zegarków nie dotyczy; a jednak zawsze powstają pytania:

tym razem w przód ?
czy do tyłu?

W życiu codziennym przyjmuje się czas strefowy, który w każdej strefie różni się o całkowitą liczbę godzin od czasu uniwersalnego UTC. W Polsce obowiązuje czas środkowoeuropejski o jedną godzinę "dłuższy" od UTC. Dodatkowo wprowadza się, co rok, począwszy od 1977 roku, czas letni o godzinę wyprzedzający czas strefowy.

Wcześniej przestawialiśmy zegarki w latach 1957-1964.

Korekta czasu sprawia, że dłużej korzystamy z dnia i dzięki temu zaoszczędzić możemy około 440 GW energii w skali całego kraju. Przy czasomierzach manipulujemy w ostatnią niedzielę marca i ostatnią niedzielę października. Prawny punkt widzenia operacji zmiany czasu opiera się na ustawie o czasie letnim z 18 stycznia 1996 roku i rozporządzenia premiera z 15 marca tego samego roku. Takie zasady obowiązują w Unii Europejskiej od początku 1995 roku.

Wzór z artykułu "UTC" z QTC 4/98 określający korektę czasu zimowego na letni aktualny jest dla czasu strefowego. Obok przykładu określenia czasu UTC na zimowych wakacjach w Zakopanem, kiedy to w Polsce obowiązuje czas środkowoeuropejski LT=UTC+1, przydałby się przykład z letnich wakacji w Kołobrzegu kiedy to LT=UTC+2.

SP5QWJ

"MK QTC" kwiecień 1999 rok


Powrót do tekstów
Powrót na stronę główną