Piramidy w Polsce?

Zanim udasz się na egzotyczną wycieczkę celem zwiedzenia najsłynniejszych piramid w świecie odwiedź polskie piramidy w Rapie i we wsi Rożnów.

Dość nieprawdopodobnie brzmi tekst "właśnie zwiedziłem mazurską piramidę". A jednak !!

Na początku XIX wieku wzniesiono piramidę (54°18.595' N, 22°01.303' E), w pobliżu miejscowości Rapa leżącej w pobliżu obecnej granicy z Rosją około 9 km od Bań Mazurskich. Autorem projektu piramidy był Bartela Thorwaldsen. Prace budowlane wykonali kamieniarze z Królewca.

Celem budowy grobowca-piramidy było stworzenie warunków sprzyjających mumifikacji ciała.

Piramida, której wysokość wynosi 15,9 m a kwadratowa podstawa ma bok równy 10,4 m nie odwzorowuje kształtów piramid egipskich*. Kąt pochylenia ścian zewnętrznych wynosi 68° -70° a wewnętrznych 51°52'. Piramida posiada trzy otwory wentylacyjne.

Zmierzone przez naukowców promieniowanie budowli wynosi ok. 23 tys. jednostek w skali Bovis'a** i niezwykle korzystnie wpływa na organizm ludzki, co kwalifikuje obiekt jako tzw. "miejsce mocy".

Piramida stała się grobowcem magnackiego rodu Farenheidów. Groby zostały otwarte, zbezczeszczone i splądrowane dwukrotnie: pierwszy raz w 1914 roku przez wojska rosyjskie drugi raz w 1945 roku przez wojska radzieckie.

maj 2003 roku
Sławomir Bułajewski

http://mazury.info.pl/atrakcje/rapa/
http://www.fuw.edu.pl/aw2p2/sub/r/rapa/rapa.html
http://www.dnv-tours.pl/strony/Rapa.htm
http://www.mazury.info.pl/atrakcje/rapa/index.html
http://www.it.mazury.pl/goldap/goldap.htm

* - Wielka Piramida w Gizie

 1. Stosunek obwodu podstaw do podwójnej wysokości wynosi tyle samo co stosunek obwodu Ziemi do jego średnicy: OKOŁO: 4.232,4/2/146=3,1415 oraz 40075/2.6350=3,1415
 2. Wysokość piramidy: około 146 metrów, jeżeli pomnożymy przez 1000000000, to otrzymamy odległość Ziemi od Słońca.
 3. Południowy szyb z Komory Króla wychodzi na powierzchnię w warstwie 101, a północny w 102, suma tych liczba daje liczbę warstw w piramidzie, czyli 203.
 4. Układ piramid zadziwiająco przedstawia układ gwiazd w pasie Orina w roku 10583 p.n.e.
 5. Jeżeli wierzchołki trzech małych piramid obok Wielkiej Piramidy połączymy z odpowiednimi punktami piramidy Chefrena, to otrzymamy trzy proste równoległe. To samo z trzema piramidkami przy piramidzie Mekirionosa.
 6. Jeżeli przedłużymy wschodni bok Wielkiej Piramidy do przecięcia z przedłużeniem południowego boku w piramidzie Mekirionosa, to punkt przecięcia będzie leżał także na przedłużeniu przekątnej piramidy Chefrena.
 7. Wszystkie cztery ściany boczne Wielkiej Piramidy nie są płaskimi trójkątami lecz maja wklęśnięcia. Powodują one, że podczas równonocny wiosennej i jesiennej, tuż po wschodzie słońca oświetlana jest jedynie połowa ściany bocznej.
 8. Szerokość Komory Króla odjąć długość "sarkofagu", daje długość przedsionka.
 9. Wartość kąta korytarzy wstępujących i zstępujących (26°18'9,73") równają się niemal dokładnie połowie kąta pod jakim wznoszą się boki piramidy (51°51'14,31").
 10. Długość Komory Króla: 2.365,242/ p P''- calów piramidowych (1P''=2,5427 cm)
 11. Szerokość Komory Króla: 365,242/ p Wysokość Komory Króla: pierwiastek z "5". 365,242/2 p Przekątna podłogi Komory Króla: pierwiastek z "5". 365,242/ p Przekątna większej ściany bocznej Komory Króla: pierwiastek z 21. 365,242/2 ? P''
 12. Przekątna większej ściany Komory Króla: 3.365,242/2 p Przekątna komory Króla: pierwiastek z 5.365,242/2 p Wnioskujemy z tego, że długość Komory Króla jest dwa razy większa od szerokości i, że wysokość jest dwa razy krótsza od przekątnej podłogi.
 13. No i wiadomo, że trójkąt powstały z długości, przekątnej mniejszej ściany bocznej, oraz z głównej przekątnej Komory Króla (Jest to największy trójkąt), jest to trójkąt o proporcjach boków 3:4:5 - trójkąt egipski i pitagorejski.
 14. Piramida stoi niemalże na osi N-S - północ południe, gdzie najbardziej dokładny bok jest odchylony zaledwie o 2 sekundy! - Tak przy okazji jest to najdokładniej zorientowana według stron świata budowla na Ziemi.
 15. Południk biegnący przez środek piramidy jest najdłuższym południkiem biegnącym przez ląd i dzieli lądy na dwie połowy.
 16. Kąty piramidy dzielą deltę Nilu na dwie równe części.
 17. Długość boku Wielkiej Piramidy równa jest 365,242 łokci egipskich, czyli tyle ile wynosi długość roku w tropikach.
 18. W roku 10583 p.n.e. gwiazdy w pasie Oriona były ustawione pod tym samym kątem co piramidy w Gizie. Jest to podstawa przypuszczać, że właśnie wtedy zostały zbudowane.
 19. W roku 10583 p.n.e. ze wschodu tam gdzie spogląda Sfinks wschodził gwiazdozbiór lwa. Wtedy też zaczęła się era precesyjna lwa i jak widać jego budowniczowie wiedzieli o tym i chcieli symbolicznie nawiązać do tego budując Sfinksa.
 20. Mówi się, że Sfinksa wybudował faraon Chefren. Nieprawda, twarz Sfinksa w żadnym szczególe nie przypomina twarzy faraona Chefrena, a za to przypomina twarz homo erectusa.
 21. Odkryto stulę, na której było napisane, że w czasach panowania faraona Cheopsa istniała już piramida i Sfinks: "On założył Dom Izydy Pani Piramidy obok Domu Sfinksa". Także na tej stulę jest napisane, że Sfinks został uszkodzony poprzez uderzenie PIORUNA!!! - Gdzie w Egipcie pioruny? A no były tylko, że w roku 10583 p.n.e.
 22. Są nawet dowody na to, że piramida istniała już w roku 4000 p.n.e. Z tekstów Sumeryjskich został wybrany pewien fragment, który potwierdza to bez wątpliwości: "Jasny i ciemny Dom Nieba i Ziemi, dla szemów złożonych razem; E.KUR - Wielka Piramida, Dom Bogów o OSTRYM SZCZYCIE" !!!
 23. Objętość skrzyni w Komorze Króla, biorąc pod uwagę zewnętrzne wymiary jest dokładnie dwa razy większa od objętości, gdy weźmiemy pod uwagę wewnętrzne wymiary.
http://www.paleoseti.six.pl/artykuly.php?artykul=prawiewszystkowlkpiram
http://republika.pl/hufu/
http://lo-zakopane.republika.pl/dane3/hist21_10.htm

** - Antoine Bovis

W latach trzydziestych XX wieku francuski badacz Antoine Bovis odkrył podczas zwiedzania komory grobowej piramidy Cheopsa zjawisko mumifikacji. Ciała nieżywych zwierząt nie uległy biologicznemu rozkładowi lecz odwodnieniu i zasuszeniu. Bovis rozpoczął po powrocie z Egiptu serię eksperymentów z modelami piramidy Cheopsa. Zbudował zatem jej model, usytuował go w kierunku północ-południe. Na 1/3 wysokości tego modelu (tak samo jak komora grobowa w piramidzie Cheopsa) i umieścił tam zdechłego kota. Po pewnym czasie tego eksperymentu ciało kota uległo odwodnieniu, i mumifikacji. To samo działo się również z rybami i jajkami. Bovis wpadł jako pierwszy na pomysł zastosowania energii piramid w celu wzmocnienia sił witalnych organizmu.

http://tajemnicepiramid.w.interia.pl/energia.htm
http://www.wjx.com.pl/piramidy/opiramidach.html
http://arassuil.republika.pl/kszta%B3t%20piramidy.txt


Powrót do tekstów
Powrót na stronę główną