ISO 9000

Jeszcze kilka lat temu w Milanówku na co piątej bramie widniał szyld informujący o prowadzonej działalności, najczęściej wytwórczej. Dzisiaj tych szyldów jest mniej. Czy na ograniczenie liczby dobrze prosperujących firm nie wpłynęły wymagania stawiane przez:

ISO-9000...

Trudno dziś wyobrazić sobie firmę podejmującą rozmowy współpracy kooperacyjnej z PEUGOTEM, VW, GM czy Oplem bez wdrożonego w przedsiębiorstwie systemu zapewnienia jakości zgodnego z wymaganiami miedzynarodowych norm ISO 9000. Bardzo często audit polskiej firmy dokonywany przez firmy zachodnie rozpoczyna się od pytania: proszę nam określić wartość współczynników cp i cpk. Wielkie zakłopotanie właściciela firmy wynikające z braku odpowiedzi na zadane pytanie kończą wizytację niwecząc szansę na podjęcie kooperacji z "wielkimi" przedsiębiorstwami. Jednym z elementów systemu zapewnienia jakości jest statystyczna kontrola procesu produkcyjnego (SPC). Stworzenie właściwie działającego systemu SPC pozwoli pracownikowi obsługującymi maszynę produkcyjną podjąć we właściwym czasie działania korygujące dla uniknięcia wadliwej produkcji poprzez regulację nastawy, lub wymianę narzędzia. Pracownik obsługujący maszynę musi dzięki systemowi kontroli posiadać informację, że proces przebiega w pobliżu zadanych linii kontrolnych, lub wykracza poza nie.

Powyższe informacje wynikają z opracowanych kart kontrolnych typu X-R. Karty można wypełnić ręcznie, jest to czynność bardzo pracochłonna, obarczona często błędami grubymi i co najważniesze karta X-R liczona "na piechotę" nigdy nie jest gotowa o czasie; opracowana w tydzień po zebraniu pomiarów nie może posłużyć pracownikowi do kontroli realizowanego procesu. W tym miejscu z pomocą przychodzą nam mikrokomputery, które niemal natychmiast pozwalają pozyskać w/w informacje dla dolnego i górnego wymiaru granicznego określonego dokumentacją technologiczną:

  1. średnią arytmetyczną z próby,
  2. średnie odchylenie standardowe,
  3. krzywą Gausa dla różnych odchyleń standardowych,
  4. współczynnik charakteryzujący tendencję centralną maszyny,
  5. współczynnik charakteryzyjący rozrzut maszyny

Wprowadzenie komputerowego monitorowania procesu produkcyjnego, zobrazowane najczęściej wykresem powstającym tuż obok obrabiarki pozwala zmniejszyć ilość braków, zwiększyć wydajność produkcji, zminimalizować koszt produkcji jednej sztuki.

Jak zrealizować powyższy problem w warsztacie, który do niedawna działał jako "rzemieślniczy" a obecnie chce sprostać wymaganiom jakościowym rynku. Potrzebny jest do tego celu mikrokomputer, właściwe oprogramowaniem, drukarka, sprzęt pomiarowy oraz odpowiednie "kabelki" pozwalające sprzęgnąć narzędzia pomiarowe z komputerem. Firma SYLVAC wprowadziła system narzędzi pomiarowych typu: suwmiarka, mikrometr z przesyłaniem wyników pomiarowych do komputera za pośrednictwem łącza OPTO-RS 232 C. System ten uznany został za standard, który próbują spełnić inni producenci narzędzi pomiarowych.

System zapewnienia jakości to nie tylko monitorowanie procesu technologicznego i wypełnianie kart X-R.

W przypadku zainteresowania naszych czytelników powyższym tematem, będziemy kontynuowali popularyzację problemów i wymagań związanych z wdrażaniem norm z rodziny ISO 9000.

Na bazie tej treści powstał artykuł "CARDAN A.R.T. IDZIE DO PRZODU" zamieszczony w numerze listopadowym 1995 roku w "BOGORIA".


Powrót do tekstów
Powrót na stronę główną