EUROPA POINT LIGHTHOUSE

Latarnia morska Europa Point jest dla mnie miejscem magicznym. Miejscem, w którym stykają się ze sobą Ocean Atlantycki i Morze cródziemne, cieśniną, przez którą przepływa 70 tysięcy statków rocznie, miejscem, w którym krzyżują się trasy przelotu migrujących ptaków, miejscem, w którym w sąsiadujących ze sobą meczecie i kaplicy modlą się chrześcijanie i muzułmanie, miejscem, w którym ścierały się odległe cywilizacje. Grecy Skałę Gibraltarską uznawali za jeden ze słupów Herkulesa, drugi słup to Abyle w Ceucie po afrykańskiej stronie cieśniny, oba wyznaczały kraniec znanego im świata.

Biała wieża latarni z wymalowanym szerokim czerwonym pasem wznosi się na 161 stóp ponad poziom Morza śródziemnego.

Strumień światła dociera do Gór Atlas w Północnej Afryce, których masyw można podziwiać nieuzbrojonym okiem z EUROPA POINT. Zasięg latarni to 1.398 stóp.

EUROPA POINT LIGHTHOUSE jest klejnotem pośród latarni zarządzanych przez TRINITY HOUSE. Jednocześnie jest jedyną latarnią morską będącą w zarządzaniu przez korporację poza granicami Zjednoczonego Królestwa. Korporacja TRINITY HOUSE zarządza 71 latarniami, 11 latarniowcami, 412 bojami, 19 bikonami, 48 bikonami radarowymi i 7 stacjami nawigacji satelitarnej.

Większość z nas Gibraltar wskazuje, jako południowy kraniec Europy; w rzeczywistości bardziej na południe wysunięty jest hiszpańska mekka dla surferów - wietrzna Tarifa.

SP5QWJ

Od redakcji: odnotowano tylko jedną aktywność krótkofalarską z tego miejsca. Była to stacja ZB2LGH QRV w 2001 r, do tej pory jej operatorzy nie przesłali swoim korespondentom kart QSL. Sławek SP5QWJ (autor notatki i przepięknych fotografii) przy latarni Europa Point zrobił m.in. zdjęcie w towarzystwie ... MK QTC. Vy TNX !

Notatka ukazała się w MK QTC w numerze wakacyjnym 7-8 (173) 2006 roku

P.s.
18 sierpnia 2001 roku w paśmie 21MHz o godzinie 12-28 UTC zrobiłem QSO ze stacją ZB2LGH pracującą z latarni morskiej w Gibraltarze. Do dziś nie doczekałem się potwierdzenia tej łączności. Swoją kartę QSL wysłałem pierwotnie za pośrednictwem biura a następnie, za pośrednictwem poczty.

SP5QWJ


Powrót do tekstów
Powrót na stronę główną