Biuletyn Rady i Zarządu Miasta Milanówka

Biuletyn Rady i Zarządu Miasta Milanówka nr 10 z 1999 roku
100-lecie Milanówka w eterze:

Bardzo szeroką działalność promocyjną Milanówka w okresie lata przeprowadził Sławek-SP5QWJ czyli p. Sławomir Bułajewski, działając w imieniu Komisji ds. 100-lecia. Szerzej na ten temat poinformujemy w sprawozdaniu z obchodów 100-lecia.

Dzięki informacjom przekazywanym przez ww. stację wielu krótkofalowców w świecie dowiedziało się o Milanówku. Do kart QSL wyekspediowanych dla potwierdzenia łączności w różne strony świata dodano krótką historię Milanówka w języku angielskim autorstwa A.Pettyna. W prasie krótkofalarskiej ukazały się artykuły o Milanówku pióra S. Bułajewskiego.

Gratulacje dla p. Bułajewskiego za sprawne i solidne przeprowadzenie całej kampanii informacyjnej w eterze.


Powrót do tekstów
Powrót na stronę główną