Stacja okolicznościowa SP6ØPW

Karta QSL z okazji 60 rocznicy Powstania Warszawskiego
Wymiana kart QSL poprzez biuro PZK nr.: 37

Sens czy bezsens Powstania Warszawskiego

Przez wiele lat w kręgach urzędowych historyków była lansowana teza, że gdyby Powstanie Warszawskie nie wybuchło, miasto przetrwałoby wojnę bez zniszczeń.

Zarówno sam Stalin, jak i radzieccy dowódcy niższego szczebla zamierzali zdobyć Warszawę. Wisła była ostatnią przed Odrą wielką zaporą rzeczną na trasie marszu armii czerwonej, Warszawa wielkim i ważnym węzłem komunikacyjnym. Zarówno względy wojskowe, jak i polityczne wskazywały na wielkie korzyści, jakie przyniosłoby jej zdobycie.

Niemcy, uzyskawszy czas na należyte przygotowanie obrony, uczyniliby to, zamieniając miasto w rzeczywistą twierdzę.

Miasto stałoby się terenem ciężkich walk ulicznych.

Stolica Polski wyszłaby z tych walk zmasakrowana, jej mieszkańcy byliby w najlepszym przypadku w połowie wyniszczeni, w gorszym razie prawie w całości.

O klęsce lub ratunku Warszawy decydowałby wyłącznie Stalin, on też zyskałby ewentualny tytuł wybawcy i oswobodziciela.

W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego ludność lewobrzeżnej Warszawy liczyła 720 tys. osób. W Powstaniu Warszawskim zginęło bądź poległo łącznie około 150 tys osób, w tym rozstrzelani w egzekucjach stanowią 78-80 tys.

"Stolica reprezentuje wobec świata wolę narodu - dlatego Warszawa walczy."
"Chcieliśmy światu pokazać, że dążąc do istotnej niepodległości nie chcemy już otrzymać wolności od nikogo w podarunku, aby wraz z podarunkiem nie były nam dyktowane warunki sprzeczne z interesami, tradycjami i godnością narodu.
Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać."

1.X.1944r Polskie Radio Warszawa

Milanówek w okresie Powstania Warszawskiego

Mieszkańcy Milanówka w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego przyjęli około 6 tys uchodźców z peryferyjnych dzielnic Warszawy. Po upadku Powstania w Milanówku schronienie znalazło kilkadziesiąt tysięcy warszawiaków.

Do Milanówka, w którym w połowie sierpnia zorganizowano szpital na 100 łóżek, dodatkowo ewakuowano z Warszawy szpitale: "Dzieciątka Jezus" na 400 łóżek, "Czerwonego Krzyża" na 100 łóżek, "Ujazdowski" na 120 łóżek, położniczy im. Ks. Anny Mazowieckiej na 20 łóżek, położniczy z placu Starynkiewicza na 40 łóżek oraz zakład opiekuńczy im. Ks. Boduena mający pod opieką 400 dzieci.

W niektórych domach w Milanówku zorganizowano małe, zakonspirowane szpitaliki dla rannych powstańców, którzy mogli dzięki temu uniknąć kontroli niemieckiej w szpitalach oficjalnych.

Odwiedź stronę Muzeum Powstania Warszawskiego.

Muzeum Powstania Warszawskiego


Powrót na stronę główną