Stacja okolicznościowa SN5STO

Karta QSL z okazji 100-lecia Milanówka
© ZGODA RADY MIASTA B.M.0717/75/99 NA UMIESZCZENIE HERBU MIASTA MILANÓWKA
Sponsorem druku kart QSL był Zarząd Miasta Milanówka

W 1899 roku miała miejsce parcelacja folwarku sędziego Michała Lasockiego herbu Dołęga. Wydzielono regularne kwadraty z działkami leśnymi wyznaczając przy tym pierwsze ulice Milanówka. Wielka szkoda, że do naszych czasów nie zachował się wspaniały, modrzewiowy dwór, w którym gościł sam Napoleon Bonaparte, kiedy właścicielem dóbr ziemskich Milanówka był jeszcze Teofil Goltz (urodzony w 1760r).

Atrakcyjność Milanówka znacznie wzrosła od 1901 roku kiedy to otwarto przystanek parowej kolei warszawsko-wiedeńskiej. Zorganizowana wystawa przemysłowo-rolnicza rozreklamowała Milanówek w całym Królestwie Polskim. W 1936 r Milanówek otrzymał połączenie z Warszawą i Grodziskiem za pośrednictwem Elektrycznej Kolei Dojazdowej z angielskimi wagonami. Prawa miejskie Milanówek uzyskał w 1951r.

Historia krótkofalarstwa nie sięga aż tak daleko. 6 grudnia 1925r nadawca warszawski Tadeusz Heftman TPAX, pracujący z mocą 3W na fali o długości ok. 110m dokonał pierwszej łączności ze stacją zagraniczną NØ PM. Heftmanowi, który nie posiadał licencji, po kolejnych udanych łącznościach z Ameryką i Azją, ówczesne władze skonfiskowały sprzęt nadawczy. Pod koniec 1926r w kraju istniało blisko 30 amatorskich stacji. Do końca 1935r wydano krótkofalowcom ok. 200 licencji. Polski Związek Krótkofalowców obchodzić będzie w 2000 roku rocznicę 70-lecia; dziś liczy 3.681 członków.

Należy odnotować fakt, że już w 1931r istniał w Milanówku sklep ze sprzętem i częściami do radioodbiorników prowadzony przez Józefa Przygodzkiego.

Podczas Drugiej Wojny Światowej, przy ulicy Wigury (vis-á-vis miejsca, z którego nadaje stacja SN5STO), pracowała radiostacja Armii Krajowej do łączności z Londynem. Operatorem tej radiostacji o mocy ok. 20W, pracującej w paśmie 31m, był porucznik Henryk Olesiński. Przy ulicy Chrzanowskiej, w drugiej połowie 1943r utworzono szkoleniowy oddział łączności. Szkolenia obejmowały nadawanie i odbiór alfabetem Morse?a zakodowanych depesz radiowych oraz ćwiczenia terenowe w łączności radiowej na fali przyziemnej.

Powojenne środowisko krótkofalowców w Milanówku utworzyli: Waldemar-SP5BMU, Andrzej-SP5HHM, Jerzy-SP5NZA, Tomasz-SP5OXL, Krzysztof-SP5OXQ, Zbigniew-SP5OXZ, Stanisław-SP5QAQ, Adam-SP5QAW, Michał-SP5QAY, Paweł-SP5QGP, Sławomir-SP5QWJ, Wojciech-SP5RDW, Bogdan-SP5RMA, Jerzy-SP5SMH, Jan-SP5VJJ, Edward-SP5XAX, Krystyna-SP5XTE, Zbyszek-SP5XOZ, Elżbieta-SP5XOT, Mirosław-SP5XZT, Piotr-SQ5AAN, Janusz-SQ5BLY, Anna-SQ5GLA, Paweł-SQ5GLH, Tomasz-SQ5JBA, Artur-SQ5TEZ.


Powrót na stronę główną